Mitä Windows XP

Kertaoikeudet myydään ja käytetään eikä niistä jää kummallekaan osapuolelle mitään velvollisuuksia. Jos tavaramerkin lisenssointiin liittyy yksinmyyntioikeus, […]